Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου στις 27/4/2015, τα θέματα

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου. Ακολουθεί η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πάρος 23 Απριλίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 4567
Προς:
1. Δήμαρχο Πάρου
2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 27/4/2015 και ώρα 19.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διαγραφής τιμολογίων - παραστατικών των οποίων έχει παρέλθει η πενταετία και είναι αδύνατη η πληρωμή λόγω παραγραφής (άρθρο 140 Ν.4270/2014 & άρθρο 107 Ν.2362/1995)
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα & εστιών ποδοσφαίρου για την διαμόρφωση γηπέδου Μάρπησσας», μετά από διαπραγμάτευση.
ΘΕΜΑ 3ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών (παρ.1 άρθρο 26 Ν.Δ. 318/69)
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης όσον αφορά την έγκριση απόδοσης της συμμετοχής του Δήμου Πάρου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» για τα έτη 2013 & 2014.
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων του κ. Ντούση Στέφανου στην περιοχή της Αλυκής της Δ.Κ. Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2014 της σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 7ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για το τμήμα του οικισμού Αλυκής της Δ.Κ. Αγκαιριάς.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση οικονομικής προσφοράς ΔΕΔΔΗΕ για την μετατόπιση κολόνας της ΔΕΗ στην περιοχή Αλυκής της Δ.Κ. Αγκαιριάς.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ορισμού ελεγκτών ορκωτών λογιστών από την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ για τον έλεγχο της χρήσης 2015 του ΝΠΔΔ ΚΔΕΠΑΠ.
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α του Π.Δ. 60/2007, χωρίς να τροποποιηθούν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης για την: 1) Προμήθεια ενός (1) λειοτεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων και κλάδων & 2) Ενός (1) τεμαχιστή δευτερογενούς θραύσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου».
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση φιλοξενίας δημοσιογράφων, τηλεοπτικών συνεργείων & προσκεκλημένων τουρισμού.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου - τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης Πάρου» σε πλήρη λειτουργία στον κύριο του έργου Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την δημιουργία μητρώου εθελοντών.
ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση ίδρυσης Κοινωνικού Ιατρείου & Κοινωνικού Φαρμακείου.
ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 16ο: Απαλλοτρίωση έκτασης στη θέση «Καμινάκια» Δ.Κ. Μάρπησσας συνολικής έκτασης 23.750 τμ για την επέκταση του ΒΙΟΚΑ & αποκατάσταση του ΧΑΔΑ.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μελέτης - προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης που αφορά την ανάληψη υποχρέωσης και τη ψήφιση διάθεσης (δέσμευσης) της πίστωσης καθώς και απόδοση στη ΔΕΥΑΠ της χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ από τους ΚΑΠ έτους 2014.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση αποφάσεων από 12/2015 - 13/2015 και από 15/2015 - 20/2015 της Τουριστικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την προσέγγιση πλοίων ακτοπλοΐας στο Πίσω Λιβάδι.
ΘΕΜΑ 21ο: Ανάκληση της υπ’ αρίθμ 61/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου και λήψη απόφασης για την οικονομική αδυναμία του Δήμου Πάρου, για την υλοποίηση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και αποζημίωσης του ιδιοκτήτη, μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΟΤ βόρεια του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νάουσας.
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκίκας Νέστωρ
5. Γκόκας Αλέξιος
6. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα
7. Καλακώνας Μηνάς
8. Καραχάλιος Σταύρος
9. Λεοντής Μικές
10. Λουκής Γεώργιος
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
12. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
13. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
14. Πατέλης Άγγελος
15. Πατέλη Αικατερίνη
16. Πετρόπουλος Ιωάννης
17. Πούλιος Γεώργιος
18. Ραγκούσης Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Βατίστας
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος
23. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα
24. Σαρρής Νικόλαος
25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
26. Χανιώτη Μαρία
27. Χριστόφορος Χρήστος 
 
 http://parospress.blogspot.gr/2015/04/2742015.html#more

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραλία Λάγγερη η κρυμμένη θάλασσα

Τελικοί & απονομές σήμερα στον Ναυτικό Όμιλο Πάρου - φωτο