Συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου στις 28/4/2015, τα θέματα

Με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου. Ακολουθεί η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Προς: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Πάρος 23/4/2015
Αριθ. πρωτ.: 410
Θέμα: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. - 6η /2015»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων και δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
ΘΕΜΑ 2ο: Ακύρωση της προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ενιαίας ράμπας στην κεντρική προβλήτα λιμένος Παροικίας και τοποθέτηση προσκρουστήρων»
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή ενιαίας ράμπας στην κεντρική προβλήτα λιμένος Παροικίας και τοποθέτηση προσκρουστήρων»
ΘΕΜΑ 4ο: Τελική έγκριση χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης κεντρικού λιμένος Παροικίας
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τευχών και προκήρυξη διαγωνισμού «Προμήθεια ιστών φωτισμού»
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση οριστικής μελέτης «Κατασκευή νέων αιθουσών αναμονής επιβατών και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κεντρικού λιμένα Παροικίας»
ΘΕΜΑ 7ο: Παραχώρηση χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου
Καραχάλιος Σταύρος 
 http://parospress.blogspot.gr/2015/04/2842015.html
 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραλία Λάγγερη η κρυμμένη θάλασσα

Τελικοί & απονομές σήμερα στον Ναυτικό Όμιλο Πάρου - φωτο